Nếu các bạn muốn liên hệ với chúng tôi có thể liên hệ qua:

Địa chỉ: Trần Quang Khải, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

Website: https://xoilac-tv.news/

Email: [email protected]

Facebook: